ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล เพื่อเสริมสร้างทักษะทางลูกเสือให้กับนักเรียน

Author Since: Jun 28, 2020

Related Post