ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนสพป.เพชรบูรณ์เขต2

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ความปลอดภัยสพป. เพชรบูรณ์เขต 2 โดยนางแพวิภา ภูสงัด

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสพป.เพชรบูรณ์เขต 2 มอบหมายให้

นายตั๊ด กะสี ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยม เด็กชายพัชรกร

เสือแย้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล

ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนขาหัก ได้สอบถามอาการให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนสพป.เพชรบูรณ์เขต2 เป็นเงินจำนวน 3000 บาท

Author Since: Jun 28, 2020

Related Post