ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-6

วันที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ​ อพวช.​ ( ตึกลูกเต๋า)​ และ สวนสนุกดรีมเวิลด์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ช่วยให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง

Author Since: Jun 28, 2020

Related Post