ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล นำโดย นายตั๊ด กะสี ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่…

ดูเพิ่มเติม

Author Since: Jun 28, 2020

Related Post