ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สายตรงถึงผู้อำนวยการโรงเรียน :: 0965703991


กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่งมาที่

ที่อยู่ :: หมู่ที่ 11 บ้านหน้าศูนย์ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110